Sunucuda Hangi Componentler Yüklü?
 • Güncelleme Tarihi: Nisan 08, 2024 (15:36)
 • 30
“ Kullandığınız sunucu üzerinde hangi etkilenenlerin yüklü olup olmadığını öğrenmek isterseniz eğer işte tam size göre bir ASP kod bloğu. ”

Componentchecker.asp dosyası;

------------------------------ 
Componentchecker.asp
------------------------------ 
<%response.buffer=true %> 
componentchecker.asp 
 
<% 
dim successSTR, FailSTR, checkSTR 
whichfile=Server.MapPath("component.ini" ) 
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" ) 
Set thisfile = fs.OpenTextFile(whichfile, 1, False) 
 
counter=0 
 
do Until thisfile.AtEndOfStream 
  counter=counter+1 
  thisline=thisfile.readline 
   attempt=Trim(thisline) 
  pad="  "
  Do While attempt="" AND thisfile.atendofStream=false 
   thisline=thisfile.readline 
    attempt=Trim(thisline) 
  Loop
  If Mid(thisline,1,1)="[" Then
   ' ignore 
   CheckSTR=CheckSTR & thisline & " "
   lastcategory=category 
   category=LCase(thisline) 
   oldcategory=Mid(category,1,Len(category)-1)  
   category=Replace(category,"www." ,"0 Then
     category=Mid(category,2) 
     category=category & "">" & oldcategory & "]"
   End If
   group= "" & category & " component group
" successcount=0 failcount=0 thisline=thisfile.readline attempt=thisline Response.Flush End If on error resume Next Set tempobject=Server.CreateObject(attempt) eol="
" & vbcrlf whicherr=err.number If whicherr=0 Then If successcount=0 Then successSTR=successSTR & group End If vleft=" (ver=" vright=") " Select Case LCase(attempt) Case "adodb.connection" version= vleft & tempobject.version & vright Case Else version="" End Select successSTR= successSTR & pad & "" & attempt & version & " successfull!" & eol successcount=successcount+1 Else If failcount=0 Then FailSTR=FailSTR & group End If If whicherr=-2147221005 Then msg = " is not registered!" Else msg = " failed. Error #" & whicherr End If FailSTR= failSTR & pad & "" & attempt & "" & msg & eol failcount=failcount+1 End If Set tempobject=Nothing Loop thisfile.Close Set thisfile=Nothing Set fs=Nothing Response.Write "Checked: " & checkSTR & "
" Response.Write successSTR & "
" Response.Write failSTR %>

Componenet.ini dosyası;

-------------------------------------------
Component.ini 
-------------------------------------------

[standard] 
mswc.browsertype 
mswc.nextlink 
scripting.dictionary 
scripting.filesystemobject 
 
[ado] 
adodb.recordset 
adodb.connection 
adodb.command 
 
[cdo] 
CDONTS.NewMail 
 
[cyscape] 
cyScape.browserObj 
 
[indexserver] 
ixsso.Query 
ixsso.Util 
 
[Lyris] 
Lyris.LCP 
 
[http://msdn.microsoft.com/scripting] 
Wscript.Shell 
 
[msfreebies] 
iissample.asp2htm 
iissample.contentrotator 
iissample.registry 
iissample.summaryinfos 
iissample.tracer 
mswc.adrotator 
mswc.counters 
mswc.myinfo 
MSWC.PageCounter 
MSWC.PermissionChecker 
mswc.tools 
mswc.loadbalance 
 
[msXML] 
microsoft.XMLHTTP 
microsoft.XMLDOM 
 
[www.aspdb.com] 
ASPdb.Free 
ASPdb.View 
ASPdb.Pro 
ASPdb.EP 
 
[www.serverobjects.com] 
ASPChart.Chart 
AspConv.Expert 
AspDNS.Lookup 
AspFile.FileObj 
AspHTTP.Conn 
AspImage.Image 
AspInet.FTP 
AspMX.Lookup 
AspNNTP.Conn 
AspPager.Pager 
SMTPsvg.Mailer 
 
[www.softartisans.com] 
SoftArtisans.FileUp 
SoftArtisans.SACheck 
SoftArtisans.SASessionPro 
SoftArtisans.FileManager 
EZsite.Calender 
EZsite.CalendarManager 
EZsite.WebNotes 
 
[www.active4.com] 
ActiveLaunch.Control 
ActiveSAR.SearchAndReplace 
ActiveShopper.Cart 
ActiveShopper.BasketItem 
FileTouch.Control 
PCAuthX.Authorizer 
Prt2Disk.Control 
SemClient.Control 
SPrinterPro.Object
TimeSpan.Control 
WWWPrint.Client 
 
[Zaks Software] 
ZaksPop3.Server 
JavaPop3.Mailer 
 
[www.persits.com] 
Persits.MailSender 
 
[www.oceantek.com] 
ASPL.Login 
 
[www.able-consulting.com] 
ACI.WhoIs 
 
[www.softwing.com] 
Softwing.EventLogReader 
Softwing.OdbcRegTool 
w3info.w3info.1 
InetCtls.Inet.1 
Softwing.AspQPerfCounters 
SQLOLE.SQLServer 
SOFTWING.ASPEventlog 
SOFTWING.ASPtear 
SOFTWING.EDConverter 
SOFTWING.EventLogReader 
SOFTWING.FileCache.1 
SOFTWING.OdbcRegTool 
SOFTWING.LocaleFormatter 
SOFTWING.Profiler 
 
[www.dougdean.com] 
EZsite.EZuploadLite 
 
[www.algonet.se/~jekman] 
lightcom.xBrowser 
lightcom.xContent 
lightcom.xPop3 
lightcom.xSMTP 
lightcom.xTree 
lightcom.xBrowser 
JESoftware.xContent 
JESoftware.xPop3 
JESoftware.xSMTP 
JESoftware.xTree 
 
[tech.dimac.net] 
Socket.TCP 
 
[www.de-info.com] 
checkemail.maccheckemail 
 
[www.pstruh.cz] 
TCPIP.Trace 
TCPIP.DNS 
 
[www.dana-net.com/products/aspcomponents/magicregistry] 
MagicRegistry.Tricks

Kayıt Tarihi: Nisan 08, 2024 (15:30)

Admin
Admin

Kendi halinde takılan ve uğraşan bir birey. Aynı zamanda UnFau sitesini kuran bir dünya vatandaşı.

Yorumlar:

Üzgünüm! Kayıt bulunamadı..

Yorum yap:

Beraber Çalışalım

Başarılı bir projeye mi ihtiyacınız var?

Durma Tıkla
#
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
Duyuru

Yoğunluktan dolayı telefonlar kaldırılmıştır! Lütfen mail adresi veya iletişim formu ile bize ulaşınız.

WhatsApp +90 505 742 11 58
Mail Adresleri [email protected]